+++ Events +++
13. Tagung der DFN-Nutzergruppe Hochschulverwaltung
Call for Papers zum 10. DFN-Forum Kommunikations-technologien
DFN-Infobrief Recht Ausgabe November 2016 erschienen

Angela Lenz

E-Mail: lenz@dfn.de
Telefon: 0049 30 884299-324
Fax: 0049 30 884299-370
 
Anschrift:
DFN-Verein, Geschäftsstelle
Alexanderplatz 1
10178 Berlin

created: 21.09.2004      updated: 07.09.2015